Jak prowadzić przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie?

W dobie kryzysu klimatycznego, problemów społecznych, ogromnego zanieczyszczenia środowiska i rosnącej liczby ludności na świecie prowadzenie zrównoważonego biznesu nie jest łatwym zadaniem. Przedsiębiorcy stają przed ogromnymi wyzwaniami, ponieważ świadomość otaczających nas problemów stale rośnie. Jak prowadzić przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to strategia zarządzania, w ramach której firma dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, czynniki środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, zwłaszcza z pracownikami. Bycie odpowiedzialnym społecznie to nie tylko inwestowanie w ochronę środowiska, ale także dbałość o naszych pracowników i relacje z otoczeniem firmy.

Norma ISO 26000

Organizacje posiadające wiedzę na temat tej koncepcji zarządzania są dostarczane przez normę ISO 26000 Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej, która zawiera wytyczne dla wszystkich typów organizacji, niezależnie od ich wielkości lub lokalizacji. Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • porządek organizacyjny,
 • prawa człowieka,
 • stosunki pracy,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki rynkowe,
 • relacje z konsumentami,
 • zaangażowanie społeczne

Jakie działania można wyróżnić w CSR?

 • Działania pracownicze – wspieranie rodzin, programy motywacyjne, organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, usuwanie barier rozwoju
 • Ruchy Społeczne – promowanie programów lokalnych, dofinansowanie inicjatyw społecznych, zachęcanie do udziału w inicjatywach oddolnych, edukacja, promowanie właściwych postaw, wolontariat pracowniczy,
 • Działania związane z ochroną środowiska – wdrażanie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko, stosowanie technologii przyjaznych środowisku, inwestowanie w środowisko, udział w ruchach ekologicznych, edukacja ekologiczna,
 • Działania na rzecz społeczności lokalnej – programy stypendialne, partnerstwo z lokalnym biznesem, wspieranie organizacji oddolnych, promowanie lokalnych ruchów społecznych.

Korzyści z wprowadzenia koncepcji

 • Zwiększenie lojalności interesariuszy i klientów – Zwiększona świadomość społeczna konsumentów sprawia, że ​​ich wybory zależą również od zaufania do konkretnej firmy, jednocześnie koncentrując się na jej wizerunku. Coraz więcej konsumentów interesuje się tematami związanymi z ekologią i wybiera marki, które są dla nich korzystne.
 • Wzrost konkurencyjności – Dla polskich firm przejrzysta polityka CSR może być sposobem na ugruntowanie pozycji na światowych rynkach, gdzie oczekiwanie spełnienia standardów odpowiedzialnego biznesu jest bardziej wyraźne.
 • Zwiększenie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – CSR to świetne narzędzie do rekrutacji nowych pracowników i świetny sposób pozafinansowego motywowania pracowników. Wizerunek firmy w oczach pracowników poprawił się dzięki etyce, programom społecznym i dbałości o środowisko.
 • Poprawa relacji ze społecznościami i władzami lokalnymi – Zaangażowanie firmy w życie lokalnych społeczności, aktywny udział w lokalnych projektach oraz wspieranie działań społecznych przyczynia się do jej sprawnego i bezkonfliktowego działania. Odpowiedzialność społeczna pozwala firmie na trwałe zakorzenienie się w społeczności, pozyskanie mieszkańców i zdobycie zaufania władz lokalnych.

Marketing, a  społeczna odpowiedzialność biznesu

Działania związane z prowadzeniem biznesu odpowiedzialnego społecznie to także świetne narzędzie marketingowe. Udostępnienie w firmowych mediach społecznościowych informacji o projektach społecznych czy ekologicznych, w które firma jest zaangażowana, przyczynia się do sukcesu marketingowego marki. Jest to korzystne dla obu stron – działamy w interesie społeczeństwa, nagłaśniamy wymierne działania, a w zamian zyskujemy uznanie społeczne i nowych świadomych klientów.

Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu to coś więcej niż tylko dobry chwyt marketingowy i akt ekologicznego heroizmu. Dziś to swego rodzaju obowiązek. Dlatego ważne jest, aby przyjrzeć się koncepcji CSR i wyciągnąć z niej coś dla swojej organizacji.

 

Pobierz
darmowego
e-booka

Zapewnij sobie bezpieczeństwo podatkowe z bFAST

Zleć księgowość małej firmy
od 109 zł miesięcznie

Zapanuj nad swoimi finansami z bFAST

Zleć księgowość małej spółki
od 349 zł miesięcznie