Branża gastronomiczna – ujęcie podatkowe i księgowe

 

Planujesz otworzyć restaurację? To wspaniała wiadomość! Jednak oprócz pasji do gotowania i wizji kulinarnych sukcesów, musisz również zająć się kluczowymi aspektami związanymi z podatkami, rachunkowością i księgowością. Oto kilka podstawowych informacji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać finansami Twojej nowej restauracji.

Wybór Formy Prawnej Działalności

 

Na samym początku musisz zdecydować, w jakiej formie prawnej będziesz prowadzić swoją działalność. Możesz wybrać spośród kilku opcji, takich jak:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Każda z tych form ma swoje zalety i wady, w zależności od wielkości Twojego przedsięwzięcia oraz ryzyka, jakie jesteś w stanie podjąć.

Obowiązki Podatkowe

 

Prowadząc restaurację, będziesz musiał zmierzyć się z różnymi rodzajami podatków:

 1. Podatek dochodowy – W zależności od formy prawnej działalności oraz wybranej formy opodatkowania, możesz płacić podatek według skali podatkowej, liniowo lub na zasadach ryczałtu.
 2. Podatek VAT – Większość restauracji jest zobowiązana do rejestracji jako płatnik VAT. Standardowa stawka VAT wynosi 23%, ale na usługi gastronomiczne obowiązuje stawka 8%.
 3. Podatek od nieruchomości – Jeśli posiadasz lokal, w którym prowadzisz działalność, musisz pamiętać o obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.

Czym Wyróżnia się Księgowość w Restauracji?

 

Księgowość w restauracji ma swoje specyficzne cechy, wynikające z charakteru działalności gastronomicznej. W księgach rachunkowych działalność gastronomiczna obejmuje:

 1. Działalność handlową – Kupno, magazynowanie i sprzedaż produktów nieprzetworzonych oraz gotowych posiłków.
 2. Przetwarzanie produktów spożywczych – Przekształcanie surowców w gotowe posiłki.
 3. Usługi rozrywkowe – Organizowanie wydarzeń i rozrywki w lokalach gastronomicznych.

 

Dodatkowo, w lokalach gastronomicznych, ze względu na ich specyfikę, wyróżnia się kilka kluczowych obszarów:

 • Magazyn – Miejsce przechowywania zapasów.
 • Kuchnia – Miejsce przygotowywania posiłków.
 • Bufet – Punkt sprzedaży posiłków i produktów nieprzetworzonych.

 

W dużych restauracjach każdy z tych obszarów może być traktowany jako osobny punkt handlowy, prowadzony przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, który ponosi materialną odpowiedzialność za powierzone mu mienie. W mniejszych lokalach cała działalność może być rozliczana zbiorczo, a odpowiedzialność materialna spoczywa na właścicielu.

 

Koszty związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej są ujmowane w księgach rachunkowych podobnie jak w działalności handlowej. Możesz prowadzić ewidencję zapasów oraz operacji gospodarczych w uproszczony sposób, zgodnie z przepisami prawa bilansowego. Istnieją dwa główne warianty takiej ewidencji:

 1. Ewidencja przerobu handlowego artykułów spożywczych – Rejestracja obrotów i stanów produktów oraz opakowań w ujęciu wartościowym.
 2. Odpisywanie towarów handlowych na dzień zakupu – Ustalanie stanu, wycena i korekta kosztów o wartość stanu najpóźniej do dnia bilansowego.

Inwentaryzacja w Gastronomii

 

Inwentaryzacja jest kluczowym elementem zarządzania zapasami w restauracji. Prawo nakłada obowiązek przeprowadzania jej co najmniej raz w roku, jednak w gastronomii zaleca się częstsze inwentaryzacje: przynajmniej raz w miesiącu dla kuchni i raz w tygodniu dla bufetu. Nowoczesne technologie, takie jak aplikacje do inwentaryzacji, mogą znacznie ułatwić ten proces. Wystarczy smartfon, waga i kody kreskowe, aby szybko i dokładnie przeprowadzić inwentaryzację. Wszystkie dane są przechowywane w bezpiecznej chmurze, co umożliwia łatwy dostęp do nich i generowanie raportów.

Raport Finansowy – Podstawa Działalności

 

Każda firma, która prowadzi księgi rachunkowe, ma obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to zawiera:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Informacje dodatkowe
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym

Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym są niezwykle wartościowe dla firmy. Pozwalają prognozować sprzedaż, monitorować koszty oraz ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Wsparcie Biura Rachunkowego

 

Prowadzenie restauracji to nie tylko gotowanie i obsługa klientów, ale także zarządzanie finansami. Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym, takim jak BFAST, może znacznie ułatwić Ci życie. Nasze usługi obejmują:

 • Doradztwo podatkowe – Pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania oraz optymalizować obciążenia podatkowe.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych – Zajmiemy się kompleksowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na rozwijaniu swojej restauracji.
 • Rozliczenia z ZUS i urzędami skarbowymi – Dbamy o terminowe składanie deklaracji oraz rozliczenia z instytucjami publicznymi.
 • Analizy finansowe – Dostarczamy regularne raporty i analizy, które pomogą Ci lepiej zarządzać finansami swojej restauracji.

 

Otworzenie restauracji to wielkie wyzwanie, które wymaga nie tylko pasji i zaangażowania, ale także solidnej wiedzy z zakresu podatków i księgowości. Skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego, takiego jak BFAST, pozwala skupić się na tym, co najważniejsze – na tworzeniu wyjątkowych doświadczeń kulinarnych dla Twoich klientów. Skontaktuj się z nami i pozwól, że pomożemy Ci w osiągnięciu sukcesu!

Pobierz
darmowego
e-booka

Zapewnij sobie bezpieczeństwo podatkowe z bFAST

Zleć księgowość małej firmy
od 109 zł miesięcznie

Zapanuj nad swoimi finansami z bFAST

Zleć księgowość małej spółki
od 349 zł miesięcznie